Skip to Content

Προστασία των εργαζομένων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα,  11/10/2018

Προστασία των εργαζομένων από καρκινογόνες χημικές ουσίες: Δήλωση της επιτρόπου κ. Τίσεν ύστερα από τη συμφωνία των θεσμικών οργάνων της ΕΕ

 

 

Σήμερα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με τη δεύτερη πρόταση της Επιτροπής να διευρυνθεί ο κατάλογος των αναγνωρισμένων καρκινογόνων χημικών ουσιών στον χώρο εργασίας. Με τη συμφωνία αυτή, 8 επιπλέον καρκινογόνες χημικές ουσίες θα καλύπτονται από την οδηγία για τους καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των καυσαερίων κινητήρων ντίζελ. Η Επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Κινητικότητας του Εργατικού Δυναμικού, κ. Μαριάν Τίσεν, επικρότησε τη συμφωνία με την ακόλουθη δήλωση:

«Σήμερα κάναμε ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την προστασία των Ευρωπαίων εργαζομένων από τον καρκίνο που συνδέεται με την εργασία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, κατέληξαν σε συμφωνία για τη νομοθεσία που καλύπτει οκτώ επιπλέον καρκινογόνες χημικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένων των εξατμίσεων από κινητήρες ντίζελ. Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλιστεί μεγαλύτερη προστασία για περισσότερους από 20 εκατομμύρια εργαζομένους στην Ευρώπη. Θα επωφεληθούν οι εργαζόμενοι στους τομείς των χημικών προϊόντων, των μετάλλων και της αυτοκινητοβιομηχανίας, οι επαγγελματίες οδηγοί, οι εργαζόμενοι στον κατασκευαστικό τομέα και, ειδικότερα, οι εργαζόμενοι σε λιμάνια και αποθήκες. Παράλληλα, θα καταστήσει την εσωτερική μας αγορά απλούστερη και δικαιότερη, με ιδιαίτερη προσοχή για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, προκειμένου να τις βοηθήσει να συμμορφωθούν με τους κανόνες υγείας και ασφάλειας.

Απευθύνω τις ευχαριστίες μου σε όλα τα μέρη που συνέβαλαν σε αυτό το αποτέλεσμα και θα ήθελα να κάνω ειδική μνεία στις προσπάθειες που κατέβαλαν η αυστριακή Προεδρία και οι προηγούμενες Προεδρίες εκ μέρους του Συμβουλίου, αλλά και στον εισηγητή Κλοντ Ρολίν και στους αφανείς εισηγητές εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ελπίζω να επιβεβαιωθεί γρήγορα η παρούσα συμφωνία, ώστε να μπορέσουμε να την εφαρμόσουμε στους χώρους εργασίας και να αποτρέψουμε πάνω από 100 000 θανάτους από καρκίνο μέσα στα επόμενα 50 χρόνια.»

Τα επόμενα στάδια

Η συμφωνία θα υποβληθεί στην Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων του Συμβουλίου (ΕΜΑ) προς έγκριση. Όταν οι Μόνιμοι Αντιπρόσωποι των κρατών μελών επιβεβαιώσουν τη συμφωνία, αυτή θα υποβληθεί σε ψηφοφορία στη σύνοδο ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ιστορικό

Η καταπολέμηση του καρκίνου που συνδέεται με την εργασία και η διαμόρφωση ενός υγιέστερου και ασφαλέστερου χώρου εργασίας αποτελεί προτεραιότητα για την παρούσα Επιτροπή και θεμελιώδη αρχή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η έμφαση που δίνεται στους στόχους αυτούς είναι δικαιολογημένη: ο καρκίνος, που ευθύνεται για το 52 % των θανάτων που συνδέονται με την εργασία, παραμένει ο μεγαλύτερος σιωπηλός δολοφόνος στον χώρο εργασίας. Ενώ τα περισσότερα κράτη μέλη έχουν ορίσει εθνικά όρια έκθεσης για πολλές καρκινογόνες χημικές ουσίες, ορισμένα κράτη μέλη είναι λιγότερο αυστηρά από άλλα. Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι δεν προστατεύονται στον ίδιο βαθμό παντού στην ενιαία αγορά και ότι δεν υπάρχουν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις.

Καθώς οι επιστημονικές γνώσεις σχετικά με τις καρκινογόνες χημικές ουσίες εξελίσσονται συνεχώς, η Επιτροπή υποστηρίζει μια συνεχή διαδικασία επικαιροποίησης της οδηγίας για τους καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες (οδηγία 2004/37/ΕΚ).

Η Επιτροπή Γιούνκερ ανέλαβε αποφασιστική δράση για την επικαιροποίηση της νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από καρκινογόνες χημικές ουσίες. Η Επιτροπή παρουσίασε την πρώτη της πρόταση τον Μάιο του 2016, η οποία ήδη εκδόθηκε ως οδηγία από τους συννομοθέτες στα τέλη του 2017. Η σημερινή προσωρινή συμφωνία σηματοδοτεί ένα από τα τελικά στάδια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για τη δεύτερη πρόταση του Ιανουαρίου του 2017. Τον Απρίλιο του 2018 η Επιτροπή υπέβαλε τρίτη πρόταση για την ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων από καρκινογόνες χημικές ουσίες. Τώρα καλύπτονται από την οδηγία 22 καρκινογόνες χημικές ουσίες, από τις οποίες οι 21 προστέθηκαν μετά την έναρξη της θητείας της παρούσας Επιτροπής.

Οι πρωτοβουλίες αυτές αποτελούν μέρος της ευρύτερης προσπάθειας της Επιτροπής για τη βελτίωση των προτύπων υγείας και ασφάλειας στον χώρο εργασίας σε όλη την Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή έχει αρχίσει μια σε βάθος αναθεώρηση και επικαιροποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας τον Ιανουάριο του 2017.

Περισσότερες πληροφορίες

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: Η Επιτροπή παρακολουθεί την προστασία των εργαζομένων από καρκινογόνες χημικές ουσίες: Συχνές ερωτήσεις

Ακολουθήστε τη Μαριάν Τίσεν στο Facebook και στο Twitter

Είδηση στον δικτυακό τόπο της ΓΔ Απασχόλησης

Γίνετε συνδρομήτρια/-ής, δωρεάν, στο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την κοινωνική ένταξη.

To δελτίο τύπου στον ιστότοπο της ΕΕ (Press Release in English)

——————————————————————————————————-

If you no longer wish to receive notifications, please send an e-mail to :

Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε στο :

comm-rep-athens@ec.europa.eu

The European Commission is committed to personal data protection.  Any personal data is processed in line with the Regulation (EC)45/2001.

All personal information processed by the Directorate-General for Communication / European Commission Representations is treated accordingly.

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Όλα τα προσωπικά δεδομένα επεξεργάζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας από τη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας/τις Αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα διαχειρίζονται αναλόγως.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter